O kancelarii

Notariusz Łucja Janiszewska
Notariusz Łucja Janiszewska

Ukończyłam dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Egzamin magisterski złożyłam w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego, a tematem mojej pracy dyplomowej był problem wstąpienia spadkobiercy na miejsce wspólnika spółki osobowej.

Z notariatem jestem związana od roku 2012, w którym to roku rozpoczęłam aplikację notarialną prowadzoną przez Krakowską Izbę Notarialną, a także pracę w renomowanych krakowskich kancelariach notarialnych jako aplikant notarialny. Po złożeniu państwowego egzaminu zawodowego pracowałam od 2015 roku w Krakowie jako zastępca notarialny, zaś uwieńczeniem mojej wieloletniej nauki było powołanie mnie w marcu 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza w Nowym Targu.

Notariusz obdarzany jest przez swoich klientów dużym zaufaniem, a w jego ręce powierza się bezpieczeństwo najważniejszych transakcji, dlatego praca dla Państwa, to nie jedynie sprawne świadczenie usług, ale także poczucie odpowiedzialności za moich Klientów. Do Państwa i Państwa spraw podchodzę nie tylko z zaangażowaniem i doświadczeniem, ale także szacunkiem i zrozumieniem.

Udzielam informacji w języku angielskim.

Prywatnie jestem mamą i żoną, która wolny czas dzieli pomiędzy dwie pasje: bieganie i historię średniowiecza.