Umowa sprzedaży

Przedmiotem umowy sprzedaży mogą być nieruchomości gruntowe, mieszkania, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, użytkowanie wieczyste. Każdy z tych typów wymaga zastosowania innej procedury – inaczej będzie wyglądał akt notarialny obejmujący sprzedaż mieszkania na rynku wtórnym, a inaczej nabycie bezpośrednio od dewelopera mieszkania, które jeszcze nie ma założonej własnej księgi wieczystej.

Często umowie sprzedaży towarzyszy akt ustanowienia hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu bankowego lub umowa ustanowienia służebności gruntowej.

Umowa sprzedaży nieruchomości (użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), co do zasady wymaga, zapłaty 2% podatku od czynności cywilnoprawnych, liczonych od wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży (wartość rynkowa nie zawsze jest równa cenie). Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez notariusza przy zawieraniu umowy sprzedaży.

W przypadku nabycia nieruchomości od dewelopera, na ogół, podana cena już zawiera podatek VAT i nie jest on pobierany przez notariusza.

Koniecznym elementem umowy sprzedaży jest złożenie przez notariusza wniosku o odpowiedni wpis w księdze wieczystej. Czasem wystarczy tylko wpis nowego właściciela, a czasem konieczne jest dokonanie kilku innych wpisów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, może się zdarzyć, że nieruchomość gruntowa, która ma być przedmiotem sprzedaży, będzie z mocy ustawy obciążona prawem pierwokupu np. gminy czy Skarbu Państwa. Z tego względu trzeba zachować niezwykłą staranność przy przygotowaniu tego typu umowy.

Niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży dokumenty (w zależności od konkretnej czynności mogą być potrzebne także inne dokumenty);

Lokal mieszkalny:

 •  numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,

Nieruchomość gruntowa:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • zaświadczenie dotyczące rewitalizacji obszaru, na którym znajduje się nieruchomość,
 • zaświadczenie o sporządzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu,

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • numer księgi wieczystej (jeżeli prawo to ma założoną księgę wieczystą),
 • podstawa nabycia,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej.