Testament

W Polsce obowiązują dwa reżimy dotyczące dziedziczenia: testamentowy i ustawowy. Każdy dorosły może kształtować sposób dziedziczenia po sobie.

Można sporządzić testament odręcznie lub u notariusza. W testamencie można wskazać kto ma dziedziczyć i w jakim udziale, można swojego spadkobiercę ustawowego wydziedziczyć, można też wskazać do kogo ma trafić konkretny składnik majątku albo można nałożyć na spadkobiercę/zapisobiercę obowiązek konkretnego działania lub zaniechania.

Testamenty można odwoływać i zmieniać ich treść.

Na wypadek nieodnalezienia testamentu, czy znalezienia z opóźnieniem została stworzona możliwość zarejestrowania informacji o sporządzeniu testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Rejestracja jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga jedynie wyrażenia u notariusza woli zarejestrowania sporządzonego testamentu. Treść testamentu nie jest nigdzie ujawniana, rejestracji podlega tylko informacja, że testament został sporządzony.

Natomiast do dziedziczenia ustawowego dochodzi, gdy nie został sporządzony żaden testament. Co do zasady, dziedziczy żona i dzieci w częściach równych. Jeżeli dziecko nie dożyło śmierci rodzica, to dziedziczą wnuki. Jeżeli zmarły nie miał dzieci to dziedziczy małżonek i rodzice zmarłego. Kodeks cywilny przewiduje także dalsze zasady dziedziczenia.