Odrzucenie i przyjęcie spadku

ODRZUCENIE SPADKU

W przypadku, gdy spadkodawca był zadłużony, a spadkobierca (ustawowy lub testamentowy), nie chce tych długów dziedziczyć, należy odrzucić spadek w terminie 6 miesięcy od dnia kiedy spadkobierca dowiedział się o tym, że przypada mu spadek.
W części przypadków, termin ten będzie rozpoczynał się w dniu śmierci spadkodawcy, zaś w innych w dniu kiedy spadek został odrzucony przez innego członka rodziny lub np. w dniu otrzymania zawiadomienia z sądu o toczącym się postępowaniu spadkowym po zmarłym.
Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o dziedziczeniu, spadkobierca spadku nie odrzuci, to z upływem tego terminu przyjmuje się, że spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.
Co jest bardzo istotne, jeżeli spadek odrzucił rodzic, to następnie do spadku jest powołane jego dziecko, bez względu czy jest dorosłe czy nie.
Rodzic może odrzucić spadek w imieniu swojego małoletniego dziecka, ale potrzebuje do tego zgody sądu opiekuńczego. Czyli po odrzuceniu przez rodzica, trzeba wnieść do właściwego sądu wniosek o zgodę na odrzucenie w imieniu dziecka. Dopiero z prawomocnym postanowieniem o wyrażeniu zgody, można udać się do notariusza. Termin na odrzucenie spadku w imieniu dziecka biegnie od dnia odrzucenia spadku przez rodzica. Na szczęście, w okresie kiedy sąd rozpatruje sprawę o wyrażenie zgody na odrzucenie, termin ten ulega zawieszeniu.
PRZYKŁAD: rodzic odrzucił spadek 1 stycznia; wniosek o zgodę na odrzucenie w imieniu dziecka wniósł 1 marca; sąd rozpatrywał sprawę do 1 lipca – rodzicowi zostały 4 miesiące na odrzucenie spadku przez dziecko, bo: termin biegł od 1 stycznia do 28 lutego (czyli minęły 2 miesiące),  od 1 marca do 30 czerwca termin był zawieszony, od 1 lipca termin znowu zaczął biec.
Do odrzucenia spadku potrzebne są w oryginale:

  • akt zgonu spadkodawcy,
  • zgoda sądu opiekuńczego na odrzucenie przez małoletniego,
  • akt urodzenia małoletniego.

Wypis aktu notarialnego obejmującego odrzucenie spadku jest wysyłany przez notariusza do sądu spadku.

PRZYJĘCIE SPADKU
W terminie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy, spadek może zostać przyjęty na dwa sposoby:
– wprost (spadkobierca otrzymuje wszystko, ale odpowiada za całe długi spadkodawcy, także ze swojego majątku),
– z dobrodziejstwem inwentarza (oznacza to tyle, że spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy, ale nie z całości swojego majątku, tylko do wysokości majątku, który mu przypadł).
PRZYKŁAD: długi wynoszą 20.000 zł, w skład spadku wchodzi wyłącznie samochód warty 10.000 zł. Spadkobierca odpowiada za długi do wysokości 10.000 zł (bo tyle jest wart cały majątek jaki odziedziczył).
Oświadczenie o przyjęciu spadku może zostać złożone w samodzielnym dokumencie, a może być elementem protokołu dziedziczenia, w przypadku stwierdzania praw do spadku przez notariusza.
Do przyjęcia spadku potrzebny jest oryginał aktu zgonu spadkodawcy.