Wyjazd do klienta

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, notariusz ma obowiązek dokonywać czynności notarialnych w swojej kancelarii. Wyjazdy do domu/siedziby klienta zostały ograniczone do wyjątkowych sytuacji, takich jak na przykład:

  • choroba,
  • niepełnosprawność,
  • przebywanie w areszcie śledczym lub więzieniu,
  • duża liczba osób będących uczestnikami czynności notarialnych, np. Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej.

Okoliczność, że dokument jest sporządzany poza kancelarią jest odnotowana w treści aktu notarialnego lub klauzuli dołączanej do dokumentu będącego przedmiotem poświadczenia.