Osoby niepełnosprawne

W przypadku osób, które zmagają się z różnego typu niepełnosprawnościami, w celu wzmocnienia ich ochrony, stosowane są szczególne procedury przy sporządzaniu dokumentów notarialnych:

  • jeżeli osoba jest głucha lub głuchoniema, notariusz jest obowiązany przekonać się, że treść czynności jest jej dokładnie znana i zrozumiała, a dodatkowo notariusz może powołać do czynności biegłego,
  • jeżeli osoba jest niewidoma, głucha, niema lub głuchoniema, notariusz na życzenie takiej osoby powinien przywołać do czynności wskazaną przez nią zaufaną osobę,
  • nie umie lub nie może pisać, powinna na dokumencie złożyć tuszowy odcisk palca; obok tego odcisku zaś inna osoba wpisze imię i nazwisko osoby nieumiejącej lub niemogącej pisać, umieszczając swój podpis.

Kancelaria Notarialna mieści się na pierwszym piętrze budynku nieposiadającego windy. Jeżeli z usług kancelarii jest zainteresowana osoba niemogąca się samodzielnie poruszać lub poruszanie się powoduje duże trudności, istnieje możliwość przyjazdu notariusza do domu lub szpitala.